nedeľa 2. apríla 2017

Nedeľný citát

Nepokúšaj sa žene, ktorá má oheň 
v žilách a vietor v krídlach hovoriť,
 čo má alebo nemá robiť.
Pretože bez mihnutia oka
roztriešti tú smiešnu klietku,
ktorú si sa pokúsil postaviť
okolo jej nádhernej,
nespútanej duše.

Melody Lee